اثر برتر ۱۳۹۷

مطابق سال‌های گذشته، آزیموت اقدام به برگزاری مسابقه بهترین اثر سال به انتخاب مردم می‌کنه. شرکت توی این مسابقه برای عموم آزاد و رایگان ولی هر هنرمند فقط با 1 اثر می‌توانه شرکت کنه. مسابقه در اینستاگرام برگزار می‌شه و 3 نفر اول توسط مردم انتخاب می‌شن.

موضوع مسابقه : ‌
-کاملا آزاد ‌

نحوه ارسال اثرت:
-حتما آزیموت رو روی اثرت تگ کن @azimoot.ir , حتما #اثربرتر زیر کارت بنویس ‌

شروع و پایان مسابقه:
شروع 1397/11/22 و پایان 1397/12/22

داوران:
لایک‌های شما عزیزان مشخص کننده برندگان برتر

مقام اول

Zahra Nejadali
Lynda License
Corona Render License
Plutalsight License
Evermotion 3 collections from Archmodels, Archinteriors, Archexteriors, Archmaterials and HDModelscars

1
مسابقه اثر برتر 1397
2
مسابقه اثر برتر 1397

مقام دوم

Ramin Abaszadeh
Lynda License
Corona Render License
Plutalsight License
Evermotion 2 collections from Archmodels, Archinteriors, Archexteriors, Archmaterials and HDModelscars

مقام سوم

Mohsen Hamzelouie
Lynda License
Corona Render License
Plutalsight License
Evermotion 1 collections from Archmodels, Archinteriors, Archexteriors, Archmaterials and HDModelscars

3
مسابقه اثر برتر 1397
آزیموت
chat